Soi Côu lề miần bắc Chức năng dịch được xây dựng đã bị hủy

Giáo sư Wang, còn được gọi là Phó Dean Wang, đã hào phóng nói trong bài phát biểu khai mạc rằng cánh cửa của trường là cửa sổ của trường. Chúng ta không thể đánh giá thấp sự tồn tại của nó.Kể từ đó, trường đại học chưa bao giờ thuê những người lao động tạm thời để nhìn thấy cánh cửa, người ta nói điều đó.Có nhiều người chọn một bài.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *