Kubet8.US Build -in Chức năng dịch đã bị hủy

Làm thế nào để ăn nó xuất bản Thời gian: 11-07 Một ngày, con cá lớn hỏi con cá nhỏ: “Có một con giun đất béo, mềm và ngon trên một cái móc câu cá, bạn có thể nghĩ gì về nó để ăn nó trực tiếp?” Cá lắng nghe, đào những suy nghĩ trống rỗng của họ, đặt bộ não của họ và hình thành giải pháp tốt nhất để thiết kế. Họ không chỉ ăn ngon, mà không mất mạng. Hook. “Cá nhỏ thứ hai nói:” Hiển thị câu cá từng chút một, nuốt nó từ từ. Hook. “Cá lớn lắc đầu và từ chối tất cả các câu trả lời của mình, và sau đó nói với một chặng đường dài để nói:” Đừng cạnh tranh với sự cám dỗ, không phải lúc nào cũng muốn có được nó, nhưng tránh xa, càng xa tốt hơn.”

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *