Chức năng dịch Kubet Nét 11 được xây dựng đã bị hủy

Đi máy bay giấy để đi học để phát hành: 10-29 Little Ant Dongdong có một ông nội thông minh. Vào buổi sáng một tuần, Dongdong đến trường với một chiếc máy bay giấy. “Dongdong, máy bay giấy của bạn rất đẹp! Bạn có thể ngồi cho tôi không?” “Được rồi, không có vấn đề gì!” Bạn ty lệ kèn sbobet Máy bay giấy là một con bò thực sự, bạn có thể ngồi cho tôi không? “” Được rồi! “Kính, nói,” Bây giờ, đi đến lớp! “Dong Dong, giáo viên cũng muốn ngồi trên máy bay giấy của bạn.” Giáo viên Ant nói, mọi người đều lắng nghe và rất hạnh phúc. “Nhưng! Đợi đến khi đi học!” Giáo viên Ant nói. “Thật tốt! Tuyệt vời! Đi trong lớp!” Họ nhảy, nhảy và đổ vào lớp học.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *