Chức năng dịch được xây dựng -trong các chức năng dịch đã bị hủy

Thời gian phát hành của The Peacock và The Birds phát hành: 10-18 con công và con công chim thể hiện vẻ đẹp của chúng trước con chim chuông.Belled Bird nói với con công: “Đừng tự hào như vậy, mọi người nói rằng tôi là người đẹp nhất!” Con công rất ngạc nhiên và nói, “Điều này là không thể! Làm thế nào bạn có thể đẹp hơn tôi?” Vs Valencia : “Làm thế nào nó có thể? Nói với bạn! Vẻ đẹp của bạn chỉ ở trên đuôi; nhưng vẻ đẹp của tôi là trên miệng. Đuôi trên miệng, giống như vẻ đẹp trong trái tim anh, tốt hơn nhiều so với vẻ đẹp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *