188bet 88bettop được xây dựng -in Chức năng dịch đã bị hủy

Những con lừa mệt mỏi xuất bản: 11-06 lừa và ngựa với mọi thứ.Khi tôi đi bộ nửa chừng, con lừa nói với con ngựa, “Tôi kiệt sức, bạn có thể giúp tôi đặt hàng trong một thời gian.” Ma đồng ý.Khi con lừa mệt mỏi chuẩn bị đi đến cuối cùng, con lừa muốn độc quyền và nói với con ngựa, “Đưa tôi, hàng hóa trên bạn cũng được thêm vào tôi.” Ma cảm thấy mệt mỏi và thêm tất cả hàng hóa vào con lừa .Cuối cùng, mọi người thấy rằng không có gì để làm, và con lừa đang thở thẳng, và họ nói, “con lừa này thực sự rất mạnh. Con ngựa này không hữu ích chút nào. Tại sao phải sử dụng nó? Sử dụng con ngựa này, nhưng thêm tất cả các hàng hóa vào con lừa.Kết quả là, con lừa đã cạn kiệt.Tính toán người khác bị ràng buộc để tính toán bản thân kìa BAh nhà Cái .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *